Wyniki głosowania

Liczba głosujących

4199

Ilość oddanych głosów

17346

Liczba głosujących papierowo/elektronicznie

Procentowy rozkład głosujących papierowo/elektronicznie

Procentowy rozkład płci głosujących

Liczba głosujących z podziałem wiekowym

Liczba głosujących w danej kategorii

Liczba głosów ważnych

16866

Liczba głosów nieważnych

480