Pomoc

Lista projektów Głosowanie aktywne od 25.09.2017, godz. 00:00 do 16.10.2017, godz. 23:59

Głosujący może wybrać tylko po jednym projekcie w danym progu kwotowym. Dopuszczalne jest dokonanie wyboru ogółem maksymalnie pięciu projektów.

Jeżeli głosujesz na karcie elektronicznej nie głosuj na karcie papierowej, gdyż oddanie głosu na więcej niż jednej karcie przez tę samą osobę spowoduje uznanie wszystkich kart tej osoby za nieważne.

Próg kwotowy do 500 000 zł

1. Przebudowa ul. B. Prusa wraz z remontem chodników w m. Otwock - etap I autor: Dariusz Kołodziejczyk

Czytaj więcej

2. Projekt i budowa ul. Poetyckiej autor: GRZEGORZ RUDNICKI

Czytaj więcej

3. Ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 autor: ALEKSANDRA ŻACZEK-ŚWISTAK

Czytaj więcej

4. Miasteczko Ruchu Drogowego autor: Michał Witkowski

Czytaj więcej

5. Remont ulicy Jagienki autor: Iwona Flisek

Czytaj więcej

6. Projekt i budowa ulicy Gdańskiej autor: Ryszard Sierpiński

Czytaj więcej

Próg kwotowy do 250 000 zł

1. Budowa ścieżki biegowej w obrębie planowanego kompleksu boisk obok osiedla Ługi i Morskie Oko autor: Paweł Kaczmarzyk

Czytaj więcej

2. Projekt i budowa ul. Orzeszkowej w Otwocku autor: ALEKSANDRA ADAMCZYK

Czytaj więcej

3. Budowa Ulicy Willowej autor: Paweł Sitkiewicz

Czytaj więcej

4. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP 3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej autor: OLGA GÓRCZAK-ŻACZEK

Czytaj więcej

5. Nasze Bezpieczeństwo autor: Piotr Świercz

Czytaj więcej

6. Przebudowa nawierzchni ul. Sokolej wraz z zagospodarowaniem terenu przy osiedlu na ul. Marszałkowskiej 25, 27, 29 w rejonie placu zabaw autor: Barbara Michniewicz

Czytaj więcej

7. Plac zabaw na osiedlu Ługi autor: Michał Witkowski

Czytaj więcej

Próg kwotowy do 150 000 zł

1. Morskie Oko - budowa parkingu z oświetleniem autor: ANETA SADOWSKA

Czytaj więcej

2. Otwock Żegluje autor: BOGDAN WIŚNIEWSKI

Czytaj więcej

3. Czytelnia Plenerowa autor: Joanna Kożan-Łazor

Czytaj więcej

4. Park sportowo -rekreacyjny na Kresach autor: Olga Bernadzka

Czytaj więcej

5. Siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw autor: Agnieszka Korniluk

Czytaj więcej

6. Monitoring miejski ul. Danuty i ul. Lecha na osiedlu Ługi autor: Michał Witkowski

Czytaj więcej

Próg kwotowy do 50 000 zł

1. Rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy autor: Dariusz Węgrowicz

Czytaj więcej

2. Zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej autor: Andrzej Latuszek

Czytaj więcej

3. Festiwal Sportów Extremalnych autor: Grzegorz Czerwiec

Czytaj więcej

4. Pomagamy dzieciom i rodzicom - terapia z zakresu integracji sensorycznej autor: Agnieszka Krawczyńska

Czytaj więcej

5. Budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej autor: Arkadiusz Królak

Czytaj więcej

6. Oświetlenie ulicy Kupieckiej autor: Mieczysław Witkowski

Czytaj więcej

Próg kwotowy do 10 000 zł

1. Rowerowy garaż autor: Monika Bartold

Czytaj więcej

2. Odhamiacz (hamaki przy teatrze) autor: Maciej Połynko

Czytaj więcej

3. Zajęcia SI (integracji sensorycznej) dla najmłodszych autor: Katarzyna Kuć

Czytaj więcej

4. Zakup ławeczek na dziedziniec szkolny autor: Arkadiusz Królak

Czytaj więcej

Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miasta Otwocka
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Telefon

22 779-20-01 w. 104