14. Sposób na malucha z trudnościami - zajęcia z integracji sensorycznej

Kosztorys projektu Suma:

50000 PLN

Lokalizacja

Żłobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7, 05-400 Otwock


Zasady ogólnodostępności

Projekt skierowany jest do najmłodszych obywateli naszego Miasta ( do siódmego roku życia) ich rodziców i opiekunów, którzy będą mogli nieodpłatnie być otoczeni pomocą Terapeuty Integracji Sensorycznej. Będą mogli brać udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych w Żłobku Miejskim w specjalnie wyposażonej sali. Widzimy możliwość korzystania z zaplanowanych zajęć zarówno przez dzieci ze żłobka jak i spoza placówki w godzinach 8:00 – 19:00. Biorąc pod uwagę wiek dziecka godziny późniejsze tj. 17:00-19:00 podyktowane są rodzicom. Aby zostać objętym projektem należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do placówki i wpisać się na listę chętnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W miarę pojawiania się wolnego miejsca wsparciem specjalisty SI zostają objęte kolejne osoby z listy oczekujących.


Szczegółowy opis projektu

Chcemy objąć terapią z zakresu integracji sensorycznej dzieci, którym takie zajęcia są potrzebne oraz ich rodziców. By osiągnąć efekty w pracy z dzieckiem spotkania terapeutyczne powinny odbywać się 1 -2 razy w tygodniu, a czas przeznaczony na pracę to 50 minut. Ważna w procesie terapii jest współpraca terapeuty z rodzicami. Terapeuta zaleca ćwiczenia do wykonania w domu, które powinien rodzic z dzieckiem ćwiczyć najlepiej codziennie przez ok. 15 minut. Systematyczna prowadzona terapia SI znacznie usprawnia i przyspiesza rozwój dziecka. Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.

Terapia SI jest permanentną analizą zachowania dziecka, jak również ciągłym doborem i modyfikacją zadań. Terapia ta została nazwana przez Jean Ayres ,,naukową zabawą”, w której dzieci chętnie uczestniczą. Odbywa się na specjalnie wyposażonej Sali. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego czyli podstawowych układów sensorycznych.

Żłobek Miejski w Otwocku posiada taką salę. Powstała ona z Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. dzięki poparciu mieszkańców Otwocka, którym za oddane głosy będziemy dziękować przy każdej stosownej okazji. Dziecku z zaburzeniami jest bardzo trudno funkcjonować i żyć. Równie trudno jest wychowywać i pracować z takim dzieckiem, którego zachowanie jest inne - pełne lęków i trudności. Żłobek ma salę wyposażoną w pomoce do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego itp. Pragniemy, by ta piękna sala służyła wsparciem dla wielu dzieci i ich rodziców. Niech najmłodsi obywatele naszego Miasta rozwijają się prawidłowo.

Praca terapeuty z dzieckiem w specjalnie wyposażonej Sali przynosi efekty. Poprzez systematyczne ćwiczenia dziecko pokonuje wewnętrzne lęki i trudności, a sukcesy w pokonywaniu coraz trudniejszych zadań podnoszą jego samoocenę i chęć uczestnictwa w zajęciach. Zaczyna zmieniać się obraz dziecka i jego funkcjonowania w środowisku. Wychodzi poza salę terapeutyczną, ku uciesze rodziców, opiekunów, nauczycieli. Lepiej funkcjonuje w przedszkolu, szkole, życiu dorosłym. Zdrowi obywatele to prawidłowo rozwijające się społeczeństwo na szczeblu lokalnym i państwowym.

W ramach pozyskanych środków zorganizujemy ok. 700 zajęć dla dzieci i 100 spotkań, instruktażu, ćwiczeń do wykonania w domu dla rodziców. Zorganizujemy warsztaty dla rodziców – Sposób na malucha ( jak pomóc dziecku z trudnościami). Zakupimy pomoce do stymulacji wzrokowej, smakowej, węchowej, słuchowej, z których będą korzystać dzieci objęte projektem.


Uzasadnienie realizacji projektu

Pierwsze lata życia dziecka tworzą fundament dla jego sukcesu edukacyjnego i życiowego. To pierwsze 3 lata decydują o tym, czy będziemy umieli korzystać z bogactwa zdarzeń i kontaktów z ludźmi. To wtedy zdobywamy podstawowe narzędzia poznawania świata, porządkowania uzyskanych informacji i przechowania ich w naszej pamięci.

Obowiązkiem nas dorosłych, samorządów jest pomoc w dobrym starcie szkolnym swoich najmłodszych obywateli. Stworzenie takich warunków by zapewnić optymalny życiowy start. W naszym Mieście zrobiliśmy już wiele, a możemy jeszcze więcej. Dlatego bardzo ważne jest poparcie terapii z zakresu integracji sensorycznej. Małe dzieci to szczególna grupa ponieważ, od tego, jakie będzie ich dzieciństwo, zależy jakość społeczeństwa jutra.

Projekt jest bardzo ważny, gdyż jest skierowany do najmłodszych obywateli naszego Miasta ( do siódmego roku życia) oraz ich rodziców i opiekunów. Będą mogli nieodpłatnie skorzystać z opieki specjalistycznej. Każdego roku otaczamy opieką około 190 maluchów ze żłobka i spoza placówki. Wspieramy znaczną grupę rodziców, którzy mogą rozwijać się zawodowo. Chcemy by ten projekt dobrze służył mieszkańcom Otwocka. Realizacja tego projektu daje możliwość pomocy znacznie większej liczbie dzieci z trudnościami i ich rodzicom.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Prowadzenie zajęć z dziećmi przez terapeutę integracji sensorycznej od marca do czerwca 2020 r. i od września do grudnia 2020 r. – ceny rynkowe. Koszt naszego jednego zajęcia to 60 zł brutto. 42000
Zakup brakujących pomocy do stymulacji słuchowej, smakowej, wzrokowej, węchowej. Zakup materiałów, pomocy do pracy z dziećmi ( karty pracy, układanki, papier xero, materiały plastyczne, tonery, tusze itp.) 2000
Wywiady i rozmowy z rodzicami, instruktaż i ćwiczenia do wykonania w domu. Warsztaty: Sposób na malucha (Jak pomóc dziecku z trudnościami). 6000