2. "Więcej książek - mniej smartfona" - doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku (filia Nr 1), w tym kampania promująca rozwój czytelnictwa

Kosztorys projektu Suma:

20000 PLN

Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Filia Nr 1


Zasady ogólnodostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku (Filia Nr 1) jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Otwocka.


Szczegółowy opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione książki w tym nowości dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo w celu promocji czytelnictwa w Otwocku zostaną wykonane banery (projekt oraz wydruk) pod hasłem "Więcej książki, mniej smartfona", zachęcające do korzystania z bibliotek. Banery zostaną powieszone na ogrodzeniu biblioteki oraz na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkolna nr 15 w Otwocku. Wielkość i ilość banerów w zależności od aktualnych cen rynkowych (nie mniej niż 2 sztuki).


Uzasadnienie realizacji projektu

Biblioteka Miejska w Otwocku (filia nr 1) w opinii mieszkańców jest dość skromnie wyposażona, w zwłaszcza w nowości wydawnicze. W dobie urządzeń elektronicznych tj. smartfonów, należy zrobić wszystko aby odciągnąć (zwłaszcza dzieci i młodzież) od smartfonów oraz aby dobra i ciekawa książka była bezpłatnie dostępna dla każdego.

Konieczna jest jednak, aby biblioteka publiczna swoim asortymentem mogla przyciągnąć młodego czytelnika. Dodatkowo w celu promocji czytelnictwa planuje się przeprowadzenie kampanii promującej pod hasłem "Więcej książki, mniej smartfona" zachęcającej do korzystania z biblioteki.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Zakup książek dla małych dzieci 6000
Zakup książek dla młodzieży 6000
Zakup książek dla dorosłych 6000
projekt graficzny banerów oraz wydruk 2000