7. "Książek moc" - wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Kosztorys projektu Suma:

50000 PLN

Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Andriollego 45 Otwock


Zasady ogólnodostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku dostępna jest dla wszystkich, którzy maja kartę biblioteczną MBP lub chcą taka kartę założyć. Założenie konta czytelniczego dla mieszkańców Otwocka jest bezpłatne, zaś dla mieszkańców innych miejscowości możliwe jest po wpłaceniu kaucji. korzystanie z oferty bibliotecznej ( wypożyczanie książek, korzystanie z internetu, korzystanie z czytelni, udział w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę) jest bezpłatny, za wyjątkiem usług takich jak: drukowanie, skanowanie i kserowanie materiałów. Miejska Biblioteka Publiczna składa się z centrali oraz siedmiu filii otwartych dla czytelników od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty. Godziny pracy poszczególnych filii różnią się, najczęściej jednak biblioteki otwarte są dla czytelników od 10.30-18.00. Część usług ( zwrot książek poprzez wrzutnię, prolongatę wypożyczeń i rezerwację książek poprzez stronę internetową) można zrealizować bez konieczności odwiedzania biblioteki w godzinach jej pracy. Oferta książek i czasopism w MBP jest bogata, dlatego każdy czytelnik, niezależnie od wieku i zainteresowań, może w niej znaleźć coś dla siebie. Biblioteka wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom czytelników o szczególnych potrzebach: seniorów, najmłodszych, osób z dysfunkcją wzroku (książki z dużą czcionką, urządzenia czytak plus, audiobooki) oraz niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne przychodzenie do biblioteki (dostarczanie wypożyczonych książek do domu). W chwili obecnej z oferty biblioteki stale korzysta ok. 7.300 osób posiadających konta czytelnicze. Stale pojawiają się także nowi czytelnicy.


Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada wzbogacenie księgozbioru MBP o nowe pozycje skierowane do czytelników o różnych, zwłaszcza szczególnych potrzebach: dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej. Książki, czasopisma, wydawnictwa naukowe i multimedia trafią do wszystkich filii. Dotacja pozwoli przez cały 2020 r. zapatrzeć czytelników w nowe tytuły, zaspokajając tym samym ich potrzeby czytelnicze. Biblioteczne nowości będą także inspiracją i bazą dla wydarzeń organizowanych w bibliotece: lekcji bibliotecznych, spotkań wokół wybranych książek oraz spotkań autorskich.

W ramach dotacji zostaną zakupione nie tylko książkowe nowości, ale i "książki szczególnych potrzeb" drukowane dużą czcionką. Projekt zakłada zakup głownie literatury pięknej, powieści, reportaży, literatury podróżniczej i popularnonaukowej, książek dla dzieci, czasopism oraz multimediów. Planujemy także zakup, wydawnictw naukowych po które chętnie sięgają studenci oraz pracownicy naukowi odwiedzający bibliotekę. Dotacja pozytywnie wpłynie na wizerunek biblioteki, jako centrum informacji i instytucji kultury. Tym samym wpłynie pozytywnie na wizerunek całego miasta.

Projekt będzie realizowany w okresie marzec-grudzień 2020.


Uzasadnienie realizacji projektu

Stałe wzbogacanie księgozbioru w nowe pozycje jest koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania biblioteki oraz kreowania jej wizerunku jako miejsca jakie warto odwiedzać i korzystać z jego oferty. Aktualny i bogaty księgozbiór jest podstawą wszystkich wydarzeń, jakie odbywają się w bibliotece - wypożyczania i udostępniania, dyskusyjnych klubów książki, spotkań autorskich, czy też lekcji bibliotecznych. Czytelnicy regularnie pytają o konkretne najczęściej świeżo wydane tytuły, a biblioteka w miarę możliwości stara im się zapewnić wydawnictwa jakich oczekują. Niestety ograniczone środki, jakimi dysponuje biblioteka, nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb odwiedzających osób. Wielu czytelników to osoby o szczególnych potrzebach - starsze i z różnorakimi niepełnosprawnościami. Oferta MBP jest dla nich często jedyną ofertą kulturalną, z jakiej mogą w Otwocku skorzystać, a nowe książki, czasopisma i multimedia, czy spotkanie z ulubionym autorem będą po prostu spełnieniem ich marzeń. Możliwość ich zakupu pozwoli bibliotece wspierać mieszkańców o ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej, upowszechniać literaturę, podnosić poziom czytelnictwa w mieście, przyciągać nowych czytelników i utrzymać dotychczasowych, a także realizować wydarzenia kulturalne i edukacyjne w oparciu o nowe tytuły. Pomoc w ramach budżetu obywatelskiego jest konieczna, aby nasza biblioteka mogła służyć wszystkim bez względu na wiek i ograniczenia.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
zakup ok. 860 szt. książek po hurtowej cenie ok. 35 zł 30000
zakup 100 szt. książek z dużą czcionką po ok. 50 zł za szt. 5000
zakup czasopism 5000
zakup wydawnictw naukowych 2000
zakup multimediów (filmy audiobooki) 5000
organizacja spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych 3000