10. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku

Kosztorys projektu Suma:

94710 PLN

Lokalizacja

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku, ul. Karczewska 14/16


Zasady ogólnodostępności

Zgodnie z regulaminem korzystania z boisk i terenów przyszkolnych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku, z placu zabaw mogą korzystać nieodpłatnie wszystkie dzieci mieszkające w Otwocku pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę według następującego harmonogramu: w czasie roku szkolnego w godz. 18.00 - 22:00, w dni wolne od zajęć dydaktycznych (soboty, niedziele - oprócz świąt) oraz w czasie wakacji w godz. 8:00 - 22:00. W czasie roku szkolnego w godz. 8:00 - 18:00 z placu zabaw korzystają uczniowie szkoły.


Szczegółowy opis projektu

Zadanie ma polegać na zdjęciu całej nawierzchni syntetycznej, którą wyłożony jest plac zabaw o łącznej powierzchni 220 m2 i położeniu nowej bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na matach amortyzujących różnej grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku z poszczególnych urządzeń zabawowych: przy tzw. "ścianie" grubości 45 mm - zapewniających ochronę głowy przed urazami przy upadkach do 210 cm, przy tzw. "wozie strażackim" grubości 90 mm - zapewniających ochronę głowy przed urazami przy upadkach do 300 cm, przy pozostałych zabawkach grubości 35 mm - zapewniających ochronę głowy przed urazami przy upadkach do 170 cm.


Uzasadnienie realizacji projektu

Nawierzchnia placu zabaw została położona w 2010 r. w ramach realizacji rządowego programu "Radosna szkoła". Ze względu na jej intensywną eksploatację przez 10 lat, w niektórych miejscach jest bardzo poprzecierana, wręcz powstały dziury (jak na załączonych zdjęciach). Na całej powierzchni wykładzina jest "udeptana", warstwa ochronna jest cieńsza, co sprawia że nienależycie chroni dzieci przed skutkami upadku. Biorąc pod uwagę że z placu zabaw korzystają nie tylko uczniowie SP 1, lecz także dzieci nie będące uczniami szkoły w ramach projektu "Otwarte boiska dla mieszkańców Otwocka" wymiana nawierzchni w ocenie rodziców dzieci korzystających z placu zabaw jest niezbędna.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
zdjęcie starej nawierzchni i położenie nowej 94710