19. Kresowe miasteczko ruchu drogowego

Kosztorys projektu Suma:

600000 PLN

Lokalizacja

ul. Ambasadorska 1; 05-402 Otwock, dz. 32/1


Zasady ogólnodostępności

Miasteczko ruchu drogowego będzie czynne dla grup zorganizowanych po uprzedniej rezerwacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 i dla pozostałych chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach 16-21, w weekendy od 10-21, a w okresie wakacji od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10-21.

Korzystanie z urządzeń miasteczka ruchu drogowego będzie dozwolone tylko dla użytkowników w wieku powyżej 5 lat wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.).

Korzystanie z miasteczka dozwolone jest dla użytkowników, którzy samodzielnie poruszają się rowerem bez pomocniczych kółek pobocznych.

Dzieci w wieku od 5 do 10 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.

Korzystanie z miasteczka ruchu drogowego dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po zakończeniu zajęć zorganizowanych.


Szczegółowy opis projektu

Przedmiotem zadania jest wybudowanie stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego. Całość włącznie z ogrodzeniem zajmie około 1.000 m 2. Zakres prac: tablica bezpiecznikowa główna, tablica sterownicza sygnalizacji świetlnej, instalacja oświetlenia terenu, instalacja ochrony od porażeń, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lub wykonanie jezdni asfaltowych dla ruchu ogólnego, wykonanie placu treningowego, osadzenie znaków drogowych, oznakowanie poziome jezdni i chodników, chodniki dla pieszych, osadzenie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, barierek zabezpieczających oraz ogrodzenia terenu.

W realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę konieczność wycinki drzew, co można zrekompensować poprzez nowe nasadzenia.

Wykonanie: tablicy bezp. główna, tablica ster. sygnalizacji świetlnej, instal. oświetlenia terenu, instal. ochrony od porażeń, nawierzchnia z kostki lub wykonanie jezdni asfalt. dla ruchu ogólnego, plac treningowych, znaki drogowe, oznakowanie poziome jezdni i chodników, chodniki dla pieszych, barierki, ogrodzenie itd.


Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym motywatorem i uzasadnieniem dla realizacji tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym. Może to być zrealizowane poprzez stworzenie dzieciom warunków do przeprowadzenia szkolenia i egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Istotne jest także popularyzowanie roweru, jako ekologicznego środka transportu, rekreacji i sportu. Wydaję się, iż umiejscowienie inwestycji w pobliżu dwóch szkół i przedszkoli doskonale spełni swe zadanie. Ponadto z inwestycji będą mogły korzystać zorganizowane grupy z pozostałych szkół otwockich w celu przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową. Należy zauważyć, że w Otwocku nie ma podobnej i tak potrzebnej inwestycji.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
projekt 20000
realizacja projektu 569000
ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., stojaki na rowery 11000