5. "Czyste powietrze dla Świdra"- zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla przedszkola miejskiego nr. 15 w Otwocku wraz z organizacją kampanii edukacyjnej i informacyjnej

Kosztorys projektu Suma:

50000 PLN

Lokalizacja

ul. Majowa 44; 05-402 Otwock - Przedszkole Miejskie Nr 15


Zasady ogólnodostępności

Teren przedszkola jest ogólnodostępny.

Umieszczenie tablic informujących o stanie powietrza z założenia widoczne ma być ze wszystkich stron aby korzystać z nich mogli wszyscy zainteresowani.

Ponadto przewidziano organizację zajęć teoretycznych i warsztatowych dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Świdra oraz kampanii informacyjnej odn. szkodliwości smogu i walki z nim.

Realizacja projektu służyć będzie mogła wszystkim mieszkańcom Otwocka a w szczególności mieszkańcom Świdra.


Szczegółowy opis projektu

Planuje się zakup sensora monitorującego jakość powietrza wraz z 3 tablicami do wyświetlania wyników pomiarów jakości powietrza. Sensor będzie zamontowany przez okres całego roku, również w czasie tzw. smogu letniego.

Tablice wyświetlające pomiary umieszczone będą na terenie przedszkola nr 15 przy ul. Majowej 44, w taki sposób by odczyt informacji był możliwy przez poruszających się ul. Majową, ul. Grunwaldzką oraz ul. Jana Pawła II. W ten sposób wszyscy zainteresowani mieszkańcy Świdra będą mieli na bieżąco świadomość jakim powietrzem oddychamy. Każdego dnia zwiększać będzie się świadomość społeczeństwa na temat stanu powietrza co będzie zachętą do dbania o jego poprawę.

Ponadto w celu rozszerzenia świadomości i wiedzy najmłodszych przewidziano organizację zajęć teoretycznych i warsztatowych dotyczących szkodliwości smogu i sposobów jego ograniczania.

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć dla dzieci z przedszkola nr 15 oraz szkoły podstawowej nr 5 dotyczących jakości powietrza oraz w miarę możliwości z innych placówek z okolicy. Szczegółowe lokalizacje i zakres zajęć do ustalenia na etapie realizacji projektu.

Dodatkowo przewiduje się kamapanię informacyjną dla osób dorosłych, które sa bezpośrednio odpowiedzialne za jakość używanego paliwa i sposób jego spalania


Uzasadnienie realizacji projektu

Szkodliwość smogu jest powszechnie znana. Od lat wiadomo że Otwock, a w szczególności Świder ma problem z jakością powietrza.

Najlepszym sposobem na zmiany zdaje się zmiana świadomości mieszkańców. Notoryczna informacja czym oddychamy da wszystkim świadomość problemu i zachęci do wprowadzania zmian zachowań w celu poprawy jakości powietrza.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
zakup i instalacja sensora wraz z serwisem 3000
zakup i instalacja tablic do wyświetlania wyników pomiarów jakości powietrza 3x 6.000 zł 18000
Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości smogu oraz o możliwościach ograniczania go i technikach palenia w piecach 9000
Organizacja zajęć teoretycznych i warsztatowych dla dzieci i młodzieży dotyczących jakości powietrza w przedszkolu nr 15 i SP nr 5 oraz w miarę możliwości finansowych innych placówek 20000