3. "Monitoring jakości powietrza dla Otwocka"- zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku

Kosztorys projektu Suma:

49800 PLN

Lokalizacja

Szczegółowa lokalizacja punktów pomiarowych do ustalenia na etapie wdrażania projektu. Proponowane wstępnie lokalizacje służące największej liczbie mieszkańców: rejon skweru i skrzyżowania ul. Andriollego z ul. Powstańców Warszawy, Przedszkole Miejskie nr 15, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, rejon parku i Liceum Ogólnokształcącego nr 1. W przypadku równoczesnego wyboru projektu „Czyste powietrze dla Świdra”. Proponowaną lokalizację na terenie przedszkola nr 15 należy zastąpić alternatywną – do ustalenia na etapie wdrażania projektu.


Zasady ogólnodostępności

Instalacja sensorów zrealizowana ma być na terenach miasta np. szkół lub przedszkoli.

Umieszczenie tablic informujących o stanie powietrza z założenia widoczne ma być ze wszystkich stron aby korzystać z nich mogli wszyscy zainteresowani.

Realizacja projektu służyć będzie mogła wszystkim mieszkańcom Otwocka.


Szczegółowy opis projektu

Planuje się zakup sensorów monitorujących jakość powietrza wraz z tablicami do wyświetlania wyników pomiarów jakości powietrza. Sensor będzie zamontowany przez okres całego roku, również w czasie tzw. smogu letniego.

Tablice wyświetlające pomiary umieszczone będą na terenach miasta np. przedszkoli i szkół Otwocka, w taki sposób by odczyt informacji był możliwy przez jak największą liczbę osób. W ten sposób wszyscy zainteresowani mieszkańcy Otwocka będą mieli świadomość jakim powietrzem oddychamy. Każdego dnia będzie się zwiększać świadomość społeczeństwa na temat stanu powietrza co będzie zachętą do dbania o jego poprawę.


Uzasadnienie realizacji projektu

Szkodliwość smogu jest powszechnie znana. Od lat wiadomo, że Otwock ma problem z jakością powietrza.

Najlepszym sposobem na zmiany zdaje się zmiana świadomości mieszkańców. Notoryczna informacja o powietrzu którym oddychamy, da wszystkim świadomość problemu i zachęci do wprowadzania zmian zachowań w celu poprawy jakości powietrza.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
zakup i instalacja sensorów - 6x2.300 zł 13800
zakup i instalacja tablic do wyświetlania wyników pomiarów powietrza - 6x6.000 zł 36000