11. Powrót Samolotu do Otwocka. Pomnik „Biało-Czerwonej ISKRY”.

Kosztorys projektu Suma:

270000 PLN

Lokalizacja

Skwer "koło samolotu" w miejscu dawnej lokalizacji samolotu MiG-15 przy ul. Andriollego i Hożej 7/8; nr działki: 141702_1.0046.48 lub docelowa lokalizacja.


Zasady ogólnodostępności

Samolot dostępny w miejscu publicznym bez ograniczeń.

W przypadku zabezpieczenia samolotu namiotem, godziny zwiedzania ogłoszone będą na tablicy informacyjnej i w internecie.

Sala tradycji dostępna w/g planu spotkań ogłoszonym na tablicy i w internecie.

Wystawa towarzysząca projektowi dostępna dla zwiedzających w Bibliotece Miejskiej w godzinach otwarcia placówki.


Szczegółowy opis projektu

„POWRÓT SAMOLOTU DO OTWCKA i BUDOWA POMNIKA BIAŁO-CZERWONEJ ISKRY”

Upamiętnienie bohaterów katastrofy lotniczej w Święto Niepodległości 1998r. majorów pil. Tomasza Pajórka i pil. Mariusza Oliwę poprzez budowę monumentu lotniczego oraz towarzyszący budowie pomnika integracyjny program nowoczesnej edukacji patriotycznej.

Innowacyjną siłą społeczną projektu jest oddanie hołdu należnego za bezdyskusyjne bohaterstwo pilotów Biało-Czerwonej Iskry nr 5 i jednoczesne przywrócenie mieszkańcom Otwocka dawnego symbolu ich miasta i młodości - mitycznego już "samolotu".

Mieszkańcy Otwocka od momentu oficjalnego przekazania przez Siły Powietrzne polskiego odrzutowca TS-11 "Biało-Czerwona Iskra" w ramach projektu uczestniczyć będą w niezwykłej lotniczej przygodzie.

Począwszy od remontu i pomalowania płatowca w narodowe barwy w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, poprzez spektakularny transport wojskowy "Trasą Nadwiślańską" z Dęblina, ekspozycję edukacyjną w historycznym miejscu na skwerze przy Andriollego (uwzględniającej wspólne malowanie szachownic i dostęp za stery samolotu), po uroczyste wyniesienie "Iskry" na pomnik w Święto Niepodległości.

Powrotowi „samolotu” do Otwocka towarzyszyć będą liczne działania edukacyjne jak: wystawa o historii Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry" w Bibliotece Miejskiej - partnera projektu, (która otrzyma też piękny zbiór lotniczych książek i albumów od pilotów z całej Polski), prelekcje awiotechniczne, spotkania z pilotami Zespołu Akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" oraz krajoznawczo-edukacyjne wyjazdy do partnerów projektu - Muzeum Sił Powietrznych i baz lotniczych w Mińsku Mazowieckim i Dęblinie.

Projekt uwzględnia również pozyskanie od Miasta Otwock przestrzeni na symboliczną Salę Tradycji Biało-Czerwonych Iskier i Eskadry Kościuszkowskiej. W zrewitalizowanym pomieszczeniu stworzymy przyjazną przestrzeń przygotowania wystawy, gromadzenia i eksponowania licznych pamiątek, spotkań mieszkańców z gośćmi oraz weekendowego sklejania modeli przez młodych tatusiów z ich pociechami. To tam pod okiem fachowców skompletujemy wspólnie kokpit samolotu i zbudujemy tablice informacyjne opisujące miejsce katastrofy Iskry w Soplicowie, który otoczymy szczególną opieką. To tam wymyślimy również wspólnie jak upamiętnić inne wybitne lotnicze postacie Otwocka jak ppłk pil. Aleksander Gabszewicz.

Celem projektu oprócz imponującego monumentu i ciekawych wystaw jest przede wszystkim zaszczepienie w najmłodszych miłości do lotnictwa i chęci poznawania świata bez smartfona w ręku. Sprawimy, że młodzi wyrwą się z sieci wirtualnej rzeczywistości aby w przyszłości zostać pilotami naprawdę. Nie zapomnimy też o seniorach, którzy młodość spędzali na spotkaniach pod samolotem tworząc w ten sposób po latach piękny lotniczy most pokoleń.

Do zobaczenia „koło samolotu”!

Zakres przedmiotowy zadania:

I. BUDOWA POMNIKA BIAŁO-CZERWONEJ ISKRY W OTWOCKU

- pozyskanie od MON i ekspozycja płatowca TS-11 ISKRA w historycznym miejscu przy ul. Andriollego,

- budowa pomnika z samolotem na 2 metrowym postumencie w formie "wzbijającego się w górę" biało-czerwonego lotniczego krzyża i płytą podstawy w kształcie pękniętej na pół biało-czerwonej szachownicy z iluminacją świetlną LED podświetlającą samolot,

- uroczyste wzniesienie samolotu na pomnik w dniu Święta Niepodległości w lokalizacji umożliwiającej jak najlepszą ekspozycję i dostępność monumentu.

II. PROJEKT EDUKACYJNY

- organizacja wystawy "Biało - Czerwone Iskry" w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w innych zainteresowanych współpracą instytucjach kultury i oświaty w Otwocku (z opcją późniejszych wystaw na terenie całego kraju) połączona z prelekcjami lotniczymi, wystawą fotografii lotniczej, konkursem modelarskim oraz ekspozycją zbiorów z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Foteli Katapultowych w Oleśnicy (partnerzy projektu). Zaproszenie pilotów Zespołu BCI i partnerów projektu na wernisaż wystawy.

- wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze mieszkańców i młodzieży szkolnej z Otwocka do partnerów projektu: Muzeum Sił Powietrznych, 41 Bazy Lotnictwa Szkoleniowego i Wojskowych Zakładów Lotniczych w Dęblinie oraz 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim i Instytutu Lotnictwa w Warszawie

- prace integracyjno-edukacyjne przy samolocie po jego dostarczeniu przez Wojsko Polskie mające na celu zapoznanie mieszkańców i młodzież szkolną Otwocka ale i turystów z jego konstrukcją i wyposażeniem

- społeczne malowanie oznaczeń identyfikacyjnych (szachownice, godła eskadr, numeracja) oraz wizerunków pilotów Pajórka i Oliwy na stateczniku pionowym

- remont i ekspozycja kokpitu samolotu i silnika odrzutowego pochodzącego z przekazanego samolotu lub Instytutu Lotnictwa na Okęciu (partner projektu) na wystawie w MZO a po jej zakończeniu w wybranej placówce edukacyjnej Otwocka np. Technikum Nukleoniczne.

- budowa tablicy informacyjnej w miejscu katastrofy Iskry nr 5 w Soplicowie oraz wykonanie remontu krzyża pod pomnikiem.

II. SALA TRADYCJI BIAŁO-CZERWONYCH ISKIER I ESKADRY KOŚCIUSZKOWSKIEJ

- wynajęcie od miasta powierzchni spotkań edukacyjno-popularyzatorskich oraz stworzenia koniecznego zaplecza projektu w celu spotkań integracyjno-koordynacyjnych, przygotowania wystawy, prowadzenia warsztatów modelarskich, magazynowania i remontu części lotniczych oraz działalności marketingowo-promocyjnej Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Biało-Czerwonej Iskry


Uzasadnienie realizacji projektu

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

- upamiętnienie bohaterów katastrofy lotniczej, wysłanych na lot rozpoznawczy przed defilada w Święto Niepodległości w warunki pogodowe krytycznie niedopuszczalne dla lotu samolotu TS-11,

- pamięć Miasta Otwock o ofiarach katastrofy w służbie Ojczyźnie na Ziemi Otwockiej,

- zainicjowanie i podtrzymywanie kultu narodowego zespołu lotniczego ZA BCI,

- wyjście na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Otwocka związanych z bardzo silnym sentymentem i wolą przywrócenia samolotu w Otwocku,

- zastąpienie w świadomości społecznej radzieckiej konstrukcji lotniczej całkowicie polską,

- propagowanie nowoczesnego patriotyzmu,

- aktywizacja osób bezrobotnych i i resocjalizacja środowisk patologicznych,

- zapobieganie wykluczeniom młodzieży i seniorów poprzez popularyzację lotnictwa i techniki,

- integracja społeczna oraz uruchomienie mechanizmów partycypacji we współtworzeniu miasta i jego dobrego wizerunku,

- promocja Otwocka w powiecie, województwie i całej Polsce,

- zwiększenie ruchu turystycznego i zainteresowanie Otwockiem mieszkańców Warszawy,

- uruchomienie procesów krajoznawczych,

- nawiązanie silnej współpracy z Wojskiem Polskim,

- utworzenie nowego miejsca kultu polskości,

- budowa archiwów społecznych związanych z historią miasta,

- otwarcie możliwości rozwoju projektu lotniczego do przedsięwzięcia o znacznie większej skali,

- budowa sieci kontaktów i współpracy z miejscowościami i społecznościami budującymi pomniki Iskier na terenie całego kraju.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
1. BUDOWA POMNIKA 200000
2. PROJEKT EDUKACYJNY 45000
3. SALA TRADYCJI 15000
4. MARKETING I PROMOCJA 10000