1. Sala sensorycznego doświadczania świata

Kosztorys projektu Suma:

148000 PLN

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 31, Otwock (sala nr 2)


Zasady ogólnodostępności

W godzinach pracy szkoły dla uczniów, w godzinach 16 - 20 dla mieszkańców


Szczegółowy opis projektu

Pomieszczenie szkolne zostałoby przystosowane do zajęć terapii integracji sensorycznej poprzez wyposażenie m. in. w:

- kształtki rehabilitacyjne,

- sprzęt do terapii światłem,

- pomoce do sensoplastyki, aromaterapii, rozwoju percepcji słuchowej oraz percepcji czucia głębokiego,

- akcesoria do ćwiczeń równowagi oraz sprzęt podwieszany.

Pozwoli to na prowadzenie zróżnicowanych i kompleksowych zajęć mających na celu zlikwidownie deficytów w zakresie odbierania i przetwarzania bodźców u dzieci.


Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do harmonijnego rozwoju emocjonalnego dzieci, poprawy koordynacji zmysłowej i ruchowej, rozwoju dużej i małej motoryki, zwiększenia umięjetności koncentracji. Mnogość wyposażenia pozwoli dopasować ofertę zajęć do potrzeb dzieci w każdym wieku, z różnorodnymi deficytami w sferze integracji sensorycznej.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wykonanie projektu, prace adaptacyjne (materiały i robocizna) 55000
Zakup sprzętu do terapii SI 83000
Zakup mebli 10000