LISTA ZAAKCEPTOWANYCH PROJEKTÓW

Konsultacje 2018

Głosowanie będzie aktywne od 28.01.2019 00:00 do 11.02.2019 23:59kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

1.

Przebudowa ul. Chrobrego wraz z chodnikiem i progami zwalniającymi

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: Otwock, ul. Chrobrego – odcinek od ul. Kraszewskiego (w kierunku rzeki Świder).

2.

Wymiana nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami i odwodnieniem ul. Jagienki

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: Osiedle Sienkiewicza, ul. Jagienki Otwock

3.

Utwardzenie ulicy Gdańskiej z odwodnieniami

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: ul. Gdańska - od ulicy Łukasińskiego do Turystycznej i od Turystycznej do Wiejskiej, od Wiejskiej do Szkolnej

4.

Leśny Park "Wiejska"

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: Działka miasta Otwocka nr ew. 71/2 obr. 17 u zbiegu ulic Szkolna, Wiejska, Wawerska (powierzchnia ok. 7 tys m2)

5.

"Świerkowa"

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: odcinek ul. Świerkowej od dz. ew. nr 5/2 obr. 50 do dz. ew. nr 6/9 obr. 71 do ul. Kochanowskiego w Otwocku

6.

Zmiana nawierzchni jezdni ul. Krakowskiej

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: Otwock, Kresy, pomiędzy ul. Okrzei, a ul. Tysiąclecia

7.

Inwestycje na drogach SP 3 (ul. Kościuszki, Leśna, Inwalidów)

kategoria: Próg kwotowy 600 000 zł

miejsce: Ulice znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie SP 3 (ul. Kościuszki, Leśna, Inwalidów)

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

1.

Przebudowa nawierzchni na ul. Jasnej wraz z zagospodarowaniem terenu

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: 05-402 Otwock ul. Jasna na odcinku od ul. Górnej do ul. Jana Pawła II ( do stacji PKP Świder)

2.

Budowa chodnika wzdłuż ul. płk R. Kuklińskiego wraz z wiatą przystankową

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: dz. 4/1, 5/1, 1/14 obr. 32

3.

Ułożenie nawierzchni na ul. Sokolej w Świdrze

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: Świder, ul. Sokola

4.

Park Naukowy na Kresach

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: Ambasadorska 1, 05-402 Otwock. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku, u zbiegu ulic Ambasadorskiej i Czecha

5.

Automatyczna toaleta publiczna

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: działka ewidencyjna nr 185 Skwer 7 Pułku Ułanów ("Małpi Gaj")

6.

Budowa ulicy Wiewiórczej w Otwocku

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: Otwock-Świder, ulica Wiewiórcza (od ul. Majowej do ul. Poetyckiej)

7.

Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)

kategoria: Próg kwotowy 300 000 zł

miejsce: Teren SP 3 (ul. Kościuszki 28)

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

1.

SPORTOWA JABŁONNA - "Siłownia pod chmurką"

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: obr. 259 dz. 76 lub dz. 122 (między ulicami Niezapominajki i Kaczeńców lub Kaczeńców i Jaśminową)

2.

Opaska wokół boiska sportowego

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku

3.

Plaża miejska nad rzeką Świder

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: dz. nr 1 obręb 231

4.

Naukowy plac zabaw wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Otwocku

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II ul. Narutowicza 275, 05-400 Otwock

5.

Eksperymentuj na świeżym powietrzu, czyli naukowy plac zabaw dla uczniów SP 2 i mieszkańców Otwocka

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: ul. Poniatowskiego 47/49 Otwock, 05-400 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ireny Sendlerowej

6.

Muzyczne podróże Ignacego - lekcje muzealne dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Otwocka

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: Muzeum Wnętrz - Pałac w Otwocku Wielkim, 05-480 Otwock Wielki ul.Zamkowa 49

7.

Plac zabaw Otwock Przyjazny Dzieciom

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: dz. 48 osiedle Krucza/Hoża

8.

Budowa miejsc postojowych przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Parking ogólnodostępny.

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: Osiedle przy ul. Karczewskiej, ul. M. C. Skłodowskiej i ul. Andriollego w Otwocku

9.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO – doświetlenie przejść dla pieszych

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: Przejścia dla pieszych zlokalizowane w: 1. ulicy Szkolnej/Zygmunta (przy SP nr 4) 2. ulicy Wysockiego (na wysokości numeru 3) 3. ulicy Okrzei (na wysokości numeru 136) 4. ulicy Okrzei (na wysokości numeru 68) 5. ulicy Okrzei (na wysokości numeru 81) 6. ulicy Łukasińskiego (na wysokości numeru 45 – przy kościele) 7. ulicy Łukasińskiego (na wysokości numeru 32 ul. Batorego) 8. ulicy Wiejskiej (na wysokości numeru 60) 9. ulicy Hallera (przy sklepie Top Market)

10.

Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, ul. Andriollego 76

11.

Budowa ulicy Ptasiej w Otwocku

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: ulica Ptasia w Otwocku

12.

Budowa parkingu przy osiedlu "Morskie Oko"

kategoria: Próg kwotowy 150 000 zł

miejsce: działka 46 obr. 28

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

1.

JUTRZNIA ZA NIENARODZONYCH - warsztaty muzyczne i koncert finałowy dla mieszkańców miasta i gminy Otwock z towarzyszeniem orkiestry pod dyr. kompozytora Pawła Bębenka

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

miejsce: parawia pw. Zesłania Ducha Świętego, Otwock, ul. Żeromskiego 6, warsztaty - dom rekolekcyjny księży pallotynów, koncert - kościół parafialny.

2.

Pomoc specjalistyczna - integracja sensoryczna z elementami terapii ręki

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

miejsce: Żłobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7

3.

Aktywne lato w mieście

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

miejsce: SP 8, Żeromskiego 235, 05-402 Otwock

4.

"Nad Brzegami Świdra" - dodruk książki

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

miejsce: Powiat Otwocki

5.

Park gier przy SP4

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

miejsce: Przestrzeń przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego, północna strona łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz pas zieleni za salą gimnastyczną.

6.

Bezpieczny plac zabaw

kategoria: Próg kwotowy 50 000 zł

miejsce: Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44, nr ewidencyjny: 68/12 obręb 108

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

1.

RELACJE RODZICE - DZIECI - WARSZTATY WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW , tj. cykl 2 konferencji i warsztaty (10 spotkań) dla rodziców o relacjach w rodzinie. Prowadzi socjolog p. Maria Berlińska

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku , ul. Żeromskiego 6

2.

Zajęcia SI (integracji sensorycznej) dla najmłodszych - usprawnianie małej motoryki

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: Żłobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7, 05-400 Otwock

3.

Doposażenie placu zabaw Jabłonkowo

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: Plac zabaw Jabłonkowo zlokalizowany przy ulicy Malwy na osiedlu Jabłonna Wschodnia

4.

"Ułani u Ani" spektakl teatru Stajnia w Świdrze

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: Ul. Zaciszna 40a, Zaciszna 40b Otwock-Świder

5.

Kampania informacyjna "Czyste powietrze w Otwocku"

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: Zadanie będzie realizowane w najbardziej uczęszczanych miejscach Otwocka np. w pasie dróg powiatowych (ul. Kołłątaja i ul. Warszawska) oraz w pasie dróg gminnych np. ul. Majowa, w pobliżu Kościołów, ale również na terenach prywatnych posesji.

6.

Biegnij z Jedynką

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Otwocku, ul. Karczewska 14/16 oraz ulice Otwocka

7.

Przejście dla pieszych w ul. Kościuszki

kategoria: Próg kwotowy 20 000 zł

miejsce: Ulica Kościuszki (pomiędzy Czaplickiego a Kościelną)