12. Przebudowa ulicy Sowińskiego i Wiązowskiej

Kosztorys projektu Suma:

300000 PLN

Lokalizacja

ul. Sowińskiego (dz. 101-68, 101-65, 104-224, 104-211) ul. Wiązowska (dz. 104-206 - odcinek)


Zasady ogólnodostępności

Odcinki ulic w zakresie projektu są drogami gminnymi, ogólnodostępnymi.

Realizacja projektu służyć będzie mogła wszystkim mieszkańcom Otwocka a w szczególności mieszkańcom Świdra.


Szczegółowy opis projektu

Założono wykonanie przebudowy ulicy Sowińskiego oraz odcinka ulicy Wiązowskiej. Przebudowa polegać ma na sfrezowaniu wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej nakładki z betonu asfaltowego.

W miarę potrzeb i możliwości należy uwzględnić elementy uspokojenia ruchu na przedmiotowych ulicach w szczególności wyniesione skrzyżowanie na przecięciu ul. Bagatela.

Ponadto, na długości drogi przewidziano remont i uzupełnienie elementów odwodnienia drogi.


Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica Sowińskiego jest najważniejszą drogą gminną w Świdrze. Jest przy niej zlokalizowany kościół M.B. Częstochowskiej. Ciąg ulic Sowińskiego - Wiązowska stanowi również ważny element sieci drogowej łącząc ul. Jana Pawła II z ul. Majową.

W ubiegłych latach na ciągu ulic objętych projektem wykonano przebudowę chodników, natomiast jezdnia jest w bardzo złym stanie.

Utwardzenie ulic objętych projektem poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu mieszkańcom oraz wizerunek Świdra.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
dokumentacja projektowa dla pzrebudowy ulic objętcych projektem 20000
przebudowa nawierzchni ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej, odc 100 m, szer. 6 m - 100 m x 540 zł/mb, odc 400 m, szer. 5 m - 400 m x 450 zł/mb 234000
remont i uzupełnienie elementów odwodnienia 20000
wykonanie elementów uspokojenia ruchu 26000