Budżet na mapie

 • WSZYSTKO
 • Próg kwotowy 600 000 zł
 • Przebudowa ul. Chrobrego wraz z chodnikiem i progami zwalniającymi
 • Wymiana nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami i odwodnieniem ul. Jagienki
 • Utwardzenie ulicy Gdańskiej z odwodnieniami
 • Leśny Park "Wiejska"
 • "Świerkowa"
 • Zmiana nawierzchni jezdni ul. Krakowskiej
 • Inwestycje na drogach SP 3 (ul. Kościuszki, Leśna, Inwalidów)
 • Próg kwotowy 300 000 zł
 • Przebudowa nawierzchni na ul. Jasnej wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. płk R. Kuklińskiego wraz z wiatą przystankową
 • Ułożenie nawierzchni na ul. Sokolej w Świdrze
 • Park Naukowy na Kresach
 • Automatyczna toaleta publiczna
 • Budowa ulicy Wiewiórczej w Otwocku
 • Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)
 • Próg kwotowy 150 000 zł
 • SPORTOWA JABŁONNA - "Siłownia pod chmurką"
 • Opaska wokół boiska sportowego
 • Plaża miejska nad rzeką Świder
 • Naukowy plac zabaw wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Otwocku
 • Eksperymentuj na świeżym powietrzu, czyli naukowy plac zabaw dla uczniów SP 2 i mieszkańców Otwocka
 • Muzyczne podróże Ignacego - lekcje muzealne dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Otwocka
 • Plac zabaw Otwock Przyjazny Dzieciom
 • Budowa miejsc postojowych przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Parking ogólnodostępny.
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO – doświetlenie przejść dla pieszych
 • Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12
 • Budowa ulicy Ptasiej w Otwocku
 • Budowa parkingu przy osiedlu "Morskie Oko"
 • Próg kwotowy 50 000 zł
 • Pomoc specjalistyczna - integracja sensoryczna z elementami terapii ręki
 • Aktywne lato w mieście
 • "Nad Brzegami Świdra" - dodruk książki
 • Park gier przy SP4
 • Bezpieczny plac zabaw
 • Próg kwotowy 20 000 zł
 • RELACJE RODZICE - DZIECI - WARSZTATY WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW , tj. cykl 2 konferencji i warsztaty (10 spotkań) dla rodziców o relacjach w rodzinie. Prowadzi socjolog p. Maria Berlińska
 • Zajęcia SI (integracji sensorycznej) dla najmłodszych - usprawnianie małej motoryki
 • Doposażenie placu zabaw Jabłonkowo
 • "Ułani u Ani" spektakl teatru Stajnia w Świdrze
 • Kampania informacyjna "Czyste powietrze w Otwocku"
 • Biegnij z Jedynką
 • Przejście dla pieszych w ul. Kościuszki