Lista Ankiet

     


Dostępne ankiety

Brak ankiet do wyświetlenia.

Archiwalne ankiety

„KIERUNKI ROZWOJU OTWOCKA ZDANIEM MIESZKAŃCÓW”

Szanowni Państwo !

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zbadanie opinii mieszkańców Otwocka na temat głównych problemów i wyzwań stojących przed naszym miastem. Badanie ankietowe służy też włączeniu społeczności lokalnej w proces przygotowania Zarysu Projektu, który jest pierwszym etapem w programie "ROZWÓJ LOKALNY", finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i  systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Bardzo istotne dla nas jest otrzymanie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Czekamy na Państwa opinie do 7 lipca 2019 r.