Zgłoszone projekty

W dniu 31 grudnia 2019 r. zakończył się nabór wniosków do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Zgłoszono 25 projektów:

 1. Utwardzenie ul. Poetyckiej;
 2. Utwardzenie ulic na terenie Świdra (ul. Wiewiórcza, ul. Poetycka, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Kasztanowa;
 3. Przebudowa ul. Sienkiewicza;
 4. Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej;
 5. Siłownia zewnętrzna przy ul. Karczewskiej 14/16;
 6. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Otwocku;
 7. Opaska wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1;
 8. „Psi Park Warsztatowa” – wybieg dla psów;
 9. „Strefa Rekreacji Warsztatowa” - strefa dziecka;
 10. „Strefa Rekreacji Warsztatowa” – pumptrack i street workout;
 11. Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem;
 12. Kresowe miasteczko ruchu drogowego;
 13. Monitorowanie jakości powietrza w Otwocku – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji;
 14. „Czyste powietrze dla Świdra” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup oczyszczaczy powietrza dla Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Otwocku;
 15. „Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach” – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mlądzka;
 16. Powrót samolotu do Otwocka - pomnik „Biało-Czerwonej Iskry”;
 17. Zajęcia z integracji sensorycznej dla małych dzieci – uczenie się przez zmysły;
 18. „Sposób na malucha z trudnościami” – zajęcia z integracji sensorycznej;
 19. Sala sensorycznego doświadczanie świata;
 20. „Oddaj ciepło wolontariatem”;
 21. „Więcej książki – mniej smartfona” – doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku (filia nr 1) w tym kampania promująca rozwój czytelnictwa;
 22. „Moc książek” – wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 23. „Poczuj ducha rywalizacji, pokonaj swoje słabości”;
 24. #moje miasto Otwock – Znam (międzyszkolna olimpiada wiedzy).
 25. Ułożenie nawierzchni na ul. Sokolej (od ul. Marszałkowskiej do wjazdu na osiedle).

Do dnia 10 stycznia 2020 r. projekty zostaną poddane weryfikacji.

Opublikowanie ostatecznej listy projektów do głosowania - 30 stycznia 2020 r.