Propozycje projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który zbierze podpisy co najmniej 30 osób popierających jego projekt.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Otwocka. Osoby małoletnie muszą posiadać jednak zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w procedurze oraz samodzielnie oddać głos.