Harmonogram

 HARMONOGRAM

Termin Etap
Prowadzona w sposób ciągły
Akcja informacyjna i promocyjna Budżetu Obywatelskicgo
 od 30 listopada 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r. 
 Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań
do budżetu na rok 2020
 od 30 listopada 2019 r.
do 10 stycznia 2020 r. 
 Weryfikacja zgłoszonych projektów
 do 15 stycznia 2020 r.
 Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury
  trzy dni robocze od ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury
  Składania odwołań od oceny merytorycznej 
 do 27 stycznia 2020 r. 
 Rozpatrzenie złożonych odwołań
 do 30 stycznia 2020 r. 
Opublikowania ostatecznej listy projektów zatwierdzonych
do głosowania
 od 31 stycznia 2020 r.
do 14 lutego 2020 r. 
 Głosowanie mieszkańców 
 do 28 lutego 2020 r. 
 Ogłoszenie listy rankingowej projektów