Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679
z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Otwocka;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego w Otwocku na 2020 rok;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok;
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim w Otwocku na 2020 rok. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok;
 7. Pani/Pana dane  osobowe  nie  będą przekazywane żadnym  odbiorcom danych;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Otwocka: iod@otwock.pl.