Konsultacje 2018

Jak złożyć odwołanie

W celu odwołania się od decyzji odrzucającej projekt należy się zalogować do Panelu Autora poprzez guzik „logowanie” w prawym górnym rogu:

 

 

Po zalogowaniu w panelu mieszkańca należy kliknąć zielony guzik „odwołaj się”:

 

Uzupełnij treść odwołania (jest możliwość załączenia dodatkowych plików):

 

 

Należy potwierdzić wysłanie odwołania:

 

Następnie należy poczekać na decyzję Urzędu. Podgląd statusu odwołania widoczny w formularzu odwołania: