Konsultacje 2018

Zgłoszone projekty

10 grudnia 2018 roku był ostatnim dniem składania projektów w ramach Otwockiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

W tegorocznej edycji Otwockiego Budżetu Obywatelskiego najliczniejszą grupę wśród zgłoszonych projektów stanowią propozycje związane z rekreacją, wypoczynkiem i sportem. Pomysły mieszkańców dotyczą budowy tras rowerowych, boisk do siatkówki plażowej, organizacji nowej plaży nad Świdrem, budowy placów zabaw, parków naukowych i edukacyjnych, siłowni zewnętrznych oraz parków leśnych.  Propozycji związanych z aktywnością sportową, zabawą i odpoczynkiem na świeżym powietrzu wpłynęło 20. Mieszkańcy zgłosili też sporo projektów mających za cel budowę ulic. Propozycji dotyczących inwestycji drogowych jest 13. Zgłoszono też kilka projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na otwockich ulicach m. in. poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, budowę progów spowalniających, budowę przejść dla pieszych, czy montaż barierek drogowych. Pomysły otwocczan do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego związane są też z kulturą i dotyczą m. in. przygotowania spektakli, koncertów, warsztatów rozwojowych, lekcji muzealnych itp. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się też te, które dotyczą ekologii, terapii dla najmłodszych i miejsc na wypoczynek z psem.

Wszystkim pomysłodawcom dziękujemy za poświęcenie, zaangażowanie i włączenie się do wspólnej pracy.

W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH OTWOCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019.  Opisy projektów pochodzą od autorów propozycji.

Projekty są uporządkowane wg nr ID nadanego przez system elektroniczny i numeracja ta nie jest związana z numerami na ostatecznej liście głosowania.


Załączniki:
  • PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH OTWOCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 [POBIERZ]