Konsultacje 2018

Zgłoszenie projektu i załączniki

Dokumenty do pobrania


Załączniki:
  • Formularz zgłoszeniowy projektu (pdf.) [POBIERZ]
  • Formularz zgłoszeniowy projektu (doc.) [POBIERZ]
  • Zgoda na dysponowanie terenem (dotyczy lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Otwocka) [POBIERZ]
  • Zgoda na udostępnienie terenu (dotyczy lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka) [POBIERZ]
  • Lista osób popierających projekt - do załączenia do wniosku elektronicznego [POBIERZ]