Konsultacje 2018

Harmonogram

 HARMONOGRAM KONSULTACJI

Termin
Etap
Prowadzona w sposób ciągły Akcja informacyjna i promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego

od 26 listopada 2018 r.

do 10 grudnia 2018 r.

Zgłaszanie projektów

od 26 listopada 2018 r.

do 31 grudnia 2018 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów
do 9 stycznia 2019 r. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury

od 10 stycznia 2019 r.

do 14 stycznia 2019 r.

Składanie odwołań od oceny merytorycznej
do 23 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych odwołań
do 25 stycznia 2019 r. Opublikowanie ostatecznej listy projektów zatwierdzonych do głosowania

od 28 stycznia 2019 r.

do 11 lutego 2019 r.

Głosowanie mieszkańców
do 28lutego 2019 r. Ogłoszenie listy rankingowej projektów