Konsultacje 2018

Edycja 2015/2016

Złożone projekty

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Batorego
  (do pobrania)
 2. Projekt na Wykonanie ul. "Projektowanej" w Mlądzu
  (do pobrania)
 3. Nowe zagospodarowanie i rewitalizacja centrum Otwocka
  (do pobrania)
 4. Projekt i budowa ulicy Otwockiej
  (do pobrania)
 5. Wyspowe progi zwalniające na ulicy Górnej przed skrzyżowaniem z ul. Jasną
  (do pobrania)
 6. Budowa chodnika pieszego wzdłuż ul. Górnej
  (do pobrania)
 7. Skanalizowanie Otwocka w Wólce Mlądzkiej. Rejon po wschodniej stronie rzeki Świder - dokumentacja
  (do pobrania)
 8. Budowa miejsca rekreacji we wschodniej części Otwocka
  (do pobrania)
 9. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Komunardów r.Turystycznej do dawnego mostu kolejki w Świdrze
  (do pobrania)
 10. Wsparcie zadań powiatu poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Samorządowej i Czaplickiego
  (do pobrania)
 11. Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej w praktyczne stojaki rowerowe
  (do pobrania)
 12. Budowa placu zabaw na dz. nr 53 obr. 260 ul. Kaczeńców
  (do pobrania)
 13. Demontaż starego chodnika z płyt i wykonanie nowego chodnika z kostki
  (do pobrania)
 14. Plac zabaw - Radosne dziecko
  (do pobrania)
 15. Remont chodników wzdłuż ulicy Sportowej w Otwocku
  (do pobrania)
 16. Wytyczenie lokalnych stref płatnego parkowania
  (do pobrania)
 17. Zakup multimediów do czytelni dla dzieci i młodzieży
  (do pobrania)
 18. Zaczarowany ogród - rewitalizacja ogrodu przedszkolnego
  (do pobrania)
 19. Zdrowie i sprawność dzieci i młodzieży 
  (do pobrania)
 20. Zakup zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwocku 
  (do pobrania)
 21. Wyniesione przejście dla pieszych przed skrzyżowaniem ul. Samorządowej i ul. Słowackiego
  (do pobrania)
 22. Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku 
  (do pobrania)
 23. Wykonanie projektu i budowa ulicy Wesołej w Otwocku na odcinku pomiędzy ul. Olszową i ul. Szkolną 
  (do pobrania)
 24. Wieża widokowa-Meran 
  (do pobrania)
 25. Wczesna Interwencja Terapeutyczna zapobiegająca wykluczeniu społecznemu
  (do pobrania)
 26. Utworzenie galerii sztuki w Otwocku. Proponowana jej nazwa O'Galeria 
  (do pobrania)
 27. Utwardzenie nawierzchni ulicy Góreckiej w Otwocku za pomocą płyt betonowych 
  (do pobrania)
 28. Usprawnienia komunikacyjne i środowiskowe dla mieszkańców ul. Giżyckiej i Kresów. 
  (do pobrania)
 29. Ulica Żurawia 
  (do pobrania)
 30. Sieć Hot Spot w otwockim Parku Miejskim 
  (do pobrania)
 31. Rozbudowa Placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder. 
  (do pobrania)
 32. Rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Poniatowskiego 33,35,37,39. 
  (do pobrania)
 33. Realizacja koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego 
  (do pobrania)
 34. Zakup i montaż zadaszonych stojaków na rowery
  (do pobrania)
 35. Projekt zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje dzieci. 
  (do pobrania)
 36. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Narutowicza 
  (do pobrania)
 37. Park Linowy 
  (do pobrania)
 38. Organizacja sali sensoryczno-motorycznej dla małych dzieci 
  (do pobrania)
 39. Kontener kulturalny 
  (do pobrania)
 40. Budowa łącznika w szkole Podstawowej nr 9 
  (do pobrania)
 41. Budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ulicy Kukułczej w Otwocku 
  (do pobrania)
 42. Budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi i miejscami parkingowymi na ulicy Wiązowskiej na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Majowej w Otwocku-Świdrze. 
  (do pobrania)
 43. Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku 
  (do pobrania)
 44. Budowa urządzeń do ćwiczeń typu street workaut w Parku Miejskim w Otwocku
  (do pobrania)
 45. Budowa rowerowego placu zabaw - Pump Track
  (do pobrania)
 46. Świat bliżej dziecka- realizacja programu wieloletniego -Zdrowe, radosne, bezpieczne dziecko
  (do pobrania)

 

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW

 

 


Załączniki:
 • Regulamin Otwockiego Budżetu Obywatelskiego [POBIERZ]
 • Projekty wybrane do realizacji [POBIERZ]