Ogłoszenie wyników

GŁOSOWANIE

Najważniejsze informacje

Kto może wziąć udział w Otwockim Budżecie Obywatelskim?

Propozycje projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który zbierze podpisy co najmniej 30 osób popierających jego projekt.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Otwocka. Osoby małoletnie muszą posiadać jednak zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w procedurze oraz samodzielnie oddać głos.

 

Kiedy mogę zgłosić projekt do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego?

Nabór propozycji projektów rozpoczyna się 30 listopada 2019 roku i potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

Kiedy odbędzie się głosowanie mieszkańców?

Głosowanie mieszkańców na projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną 
i merytoryczną rozpocznie się 31 stycznia 2020 roku i trwać będzie do 14 lutego 2020 roku.

Kiedy poznamy wyniki 4 edycji Otwockiego Budżetu Obywatelskiego?

Wyniki głosowania mieszkańców poznamy do 28 lutego 2020 roku.

  1.